Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROPIK

Aktualność danych:

DROPIK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 87 osób, z czego:

47

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROPIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 25 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: