Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROSIŃSKA

Aktualność danych:

DROSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

93

kobiety

Męska forma nazwiska to DROSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 kobiet

  • łódzkie45 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: