Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROSZCZAK

Aktualność danych:

DROSZCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (269 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 441 osób, z czego:

236

kobiet

205

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2687. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2721. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROSZCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie135 mężczyzn, 134 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie39 mężczyzn, 42 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: