Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROSZKOWSKA

Aktualność danych:

DROSZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (31 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to DROSZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROSZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • pomorskie31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: