Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROZDALSKA

Aktualność danych:

DROZDALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

kobiet

Męska forma nazwiska to DROZDALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROZDALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie38 kobiet

 • lubelskie9 kobiet

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie14 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie4 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie6 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: