Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DROZDECKA

Aktualność danych:

DROZDECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to DROZDECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DROZDECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • małopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: