Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUĆ

Aktualność danych:

DRUĆ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (98 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

83

kobiety

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUĆ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie49 mężczyzn, 49 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: