Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻBAŃSKA

Aktualność danych:

DRUŻBAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

kobiet

Męska forma nazwiska to DRUŻBAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻBAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubelskie8 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • opolskie7 kobiet

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: