Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻBACKI

Aktualność danych:

DRUŻBACKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (13 osób), śląskim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRUŻBACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻBACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • małopolskie13 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: