Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻBIŃSKA

Aktualność danych:

DRUŻBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to DRUŻBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 kobiet

  • łódzkie10 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • śląskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: