Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻBIŃSKI

Aktualność danych:

DRUŻBIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRUŻBIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻBIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: