Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻBICKA

Aktualność danych:

DRUŻBICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (15 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

kobiet

Męska forma nazwiska to DRUŻBICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻBICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • łódzkie15 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • śląskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: