Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻBICKI

Aktualność danych:

DRUŻBICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (12 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

56

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRUŻBICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻBICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • łódzkie12 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie10 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: