Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUŻKOWSKA

Aktualność danych:

DRUŻKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (182 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 337 osób, z czego:

337

kobiet

Męska forma nazwiska to DRUŻKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2586. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUŻKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie43 kobiety

 • kujawsko-pomorskie16 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie182 kobiety

 • mazowieckie5 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • śląskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: