Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUBKOWSKA

Aktualność danych:

DRUBKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (25 osób), łódzkim (25 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

kobiety

Męska forma nazwiska to DRUBKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUBKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie25 kobiet

  • lubuskie8 kobiet

  • łódzkie25 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: