Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUKAŁA

Aktualność danych:

DRUKAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

85

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2838. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUKAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • małopolskie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie24 mężczyzn, 26 kobiet

  • świętokrzyskie14 mężczyzn, 25 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: