Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRULIŃSKA

Aktualność danych:

DRULIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

kobiet

Męska forma nazwiska to DRULIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRULIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubelskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: