Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUSEJKO-RÓŻEWICZ

Aktualność danych:

DRUSEJKO-RÓŻEWICZ – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie mazowieckim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

3

kobiety

9

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUSEJKO-RÓŻEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • mazowieckie8 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: