Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUTEL

Aktualność danych:

DRUTEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (28 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

67

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUTEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: