Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUTOWSKA

Aktualność danych:

DRUTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (43 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to DRUTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie43 kobiety

  • mazowieckie12 kobiet

  • śląskie17 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: