Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUTOWSKI

Aktualność danych:

DRUTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (51 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

107

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRUTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • lubuskie9 mężczyzn

  • łódzkie51 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn

  • śląskie16 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: