Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRUZIŃSKA

Aktualność danych:

DRUZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie mazowieckim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

19

kobiet

Męska forma nazwiska to DRUZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRUZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • mazowieckie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska: