Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRWĘCKA

Aktualność danych:

DRWĘCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (77 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

156

kobiet

Męska forma nazwiska to DRWĘCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2767. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRWĘCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie6 kobiet

  • mazowieckie77 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: