Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRWĘCKI

Aktualność danych:

DRWĘCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (85 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

147

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRWĘCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2779. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRWĘCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie85 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: