Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRWĘSKA

Aktualność danych:

DRWĘSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (15 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to DRWĘSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRWĘSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: