Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRWIŁA

Aktualność danych:

DRWIŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (76 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

66

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRWIŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie32 mężczyzn, 44 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: