Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYŁO

Aktualność danych:

DRYŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (24 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

58

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: