Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYŃKOWSKA

Aktualność danych:

DRYŃKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (64 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYŃKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYŃKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • mazowieckie64 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska: