Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYŻAŁOWSKA

Aktualność danych:

DRYŻAŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (20 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYŻAŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYŻAŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie20 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: