Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYGALSKA

Aktualność danych:

DRYGALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (77 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 289 osób, z czego:

289

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYGALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2634. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYGALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie77 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie9 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie30 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie34 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie29 kobiet

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: