Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYGOWSKA

Aktualność danych:

DRYGOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (31 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

53

kobiety

Męska forma nazwiska to DRYGOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYGOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie11 kobiet

  • łódzkie31 kobiet

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: