Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYGULSKA

Aktualność danych:

DRYGULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (16 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

70

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYGULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYGULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • lubelskie16 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie12 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: