Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYJAS

Aktualność danych:

DRYJAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (99 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

80

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYJAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie50 mężczyzn, 49 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: