Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYJSKA

Aktualność danych:

DRYJSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (11 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: