Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYLEWSKA

Aktualność danych:

DRYLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

16

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: