Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYLL

Aktualność danych:

DRYLL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (40 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

56

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYLL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 23 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: