Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYNKOWSKA

Aktualność danych:

DRYNKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (32 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

72

kobiety

Męska forma nazwiska to DRYNKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYNKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie32 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska: