Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYPCZEWSKA

Aktualność danych:

DRYPCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (9 osób), mazowieckim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYPCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYPCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: