Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYPCZYŃSKA

Aktualność danych:

DRYPCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYPCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYPCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubuskie7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: