Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYPS

Aktualność danych:

DRYPS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (68 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

58

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYPS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn, 40 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: