Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYZDOWSKA

Aktualność danych:

DRYZDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (2 osoby), warmińsko-mazurskim (2 osoby), łódzkim (2 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 6 osób, z czego:

6

kobiet

Męska forma nazwiska to DRYZDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYZDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: