Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRYZEK

Aktualność danych:

DRYZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (91 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

64

kobiety

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRYZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie46 mężczyzn, 45 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: