Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZĄŻDZEWSKA

Aktualność danych:

DRZĄŻDZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie kujawsko-pomorskim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 6 osób, z czego:

6

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZĄŻDZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZĄŻDZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: