Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZĄKOWSKA

Aktualność danych:

DRZĄKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZĄKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZĄKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: