Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZAŻDŻEWSKA

Aktualność danych:

DRZAŻDŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

90

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZAŻDŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZAŻDŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie45 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska: