Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZAŻDŻEWSKI

Aktualność danych:

DRZAŻDŻEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (55 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRZAŻDŻEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZAŻDŻEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie55 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: