Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEŻDŻON

Aktualność danych:

DRZEŻDŻON – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (298 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 359 osób, z czego:

194

kobiety

165

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2729. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2761. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEŻDŻON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie145 mężczyzn, 153 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: