Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZENIEK

Aktualność danych:

DRZENIEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (121 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

76

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZENIEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • śląskie67 mężczyzn, 54 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: