Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWIŃSKA

Aktualność danych:

DRZEWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (117 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 496 osób, z czego:

496

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZEWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2427. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubelskie27 kobiet

 • lubuskie25 kobiet

 • łódzkie9 kobiet

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie117 kobiet

 • opolskie16 kobiet

 • podkarpackie10 kobiet

 • podlaskie14 kobiet

 • pomorskie23 kobiety

 • śląskie22 kobiety

 • warmińsko-mazurskie46 kobiet

 • wielkopolskie20 kobiet

 • zachodniopomorskie32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: