Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRZEWOSKA

Aktualność danych:

DRZEWOSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to DRZEWOSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRZEWOSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubuskie7 kobiet

  • łódzkie6 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • podlaskie5 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: